Betacursus.nl

Uitleg over de Betacursus

Bestudering van het Johannes evangelie is een geschikte start om bekend te raken met Jezus Christus, zijn persoon en zijn boodschap.
Bestudering van dit bijbelboek kan je individueel doen, maar vaak is bestudering samen met anderen extra lonend.
Als methode van bijbelstudie adviseren we om hierbij de eenvoudig aan te leren Vijf stappen-methode (pdf) te gebruiken.

De cursus

Als hulp bij deze studie biedt “Betacursus.nl” je hierbij een set materialen: achtergrondinformatie welke van dienst kan zijn voor de leider van een studiegroep; daarnaast samenvattingen van de voornaamste punten die bij deze bijbelstudies aan bod komen.

Aanhalingen in de tekst zijn genomen uit gangbare Nederlandse vertalingen van de Bijbel – zoals de NBG (1951), de GNB (1996) en de NBV (2004).
Maar vaak gebruiken we ook eigen, zo letterlijk mogelijke omzettingen uit de Griekse grondtekst.

Onder auspiciën van Stichting Deltacursus zijn nog meer cursussen uitgegeven.
Deze vind je toegelicht op de Startpagina.
Daar vind je ook het Contact adres.