Stichting Deltacursus

Deltacursus is een stichting. De namen van de bestuursleden vindt u onderaan.

Deltacursus werkt nauw samen met Stichting Epikouria.
Epikouria ontwikkelt cursussen voor het buitenland. Op hun website vindt u een overzicht van al deze cursussen.

Wat geloven wij?

We onderschrijven de Apostolische geloofsbelijdenis (pdf) die in zijn bondigheid en eenvoud ook voor zo veel gelovigen vóór ons leidraad is geweest. Voor verdere toelichting van onze achtergrond schreven we een eigen belijdenis, Geloofsbelijdenis van Stichting Deltacursus (pdf).

Copyright

Verveelvoudiging van alle materialen is toegestaan en wordt aangemoedigd, mits ongewijzigd en met bronvermelding, en zonder er geld voor te rekenen.

Financiële steun

Alle cursusmaterialen op de website worden gratis aangeboden. Uw donatie is meer dan welkom.

Deltacursus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27336273. Zij is opgericht in 2009.

ANBI Zij is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI, zodat giften door u voor aftrek van de inkomstenbelasting aangemerkt kunnen worden. Ten behoeve van de ANBI-status zijn de meest recente jaarstukken hier opgenomen:

Het IBAN is  NL77ABNA0402284364 t.n.v. Deltacursus te Berkel en Rodenrijs. De BIC is ABNANL2A.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Paul Lieverse, voorzitter
  • Karel Kuijpers, secretaris
  • Gerben van der Werf, penningmeester

U kunt ons bereiken via het algemene e-mailadres:
info [at] deltacursus.nl

Op dit adres is ook alle feedback welkom!