Deltacursus logo
Home Home Oude Testament Nieuwe Testament Praktische lessen Over ons EN flag NL vlag

Stichting Deltacursus

Deltacursus is een stichting. De namen van de bestuursleden vindt u onderaan.

Deltacursus werkt nauw samen met Stichting Epikouria.
Epikouria ontwikkelt cursussen voor het buitenland en werkt hierin ook samen met Trans World Radio. Op de website van Epikouria vindt u een overzicht van al deze cursussen.

Wat geloven wij?

We onderschrijven de Apostolische geloofsbelijdenis (pdf) die in zijn bondigheid en eenvoud ook voor zo veel gelovigen vóór ons leidraad is geweest. Voor verdere toelichting van onze achtergrond schreven we een eigen belijdenis, Geloofsbelijdenis van Stichting Deltacursus (pdf).

Copyright

Verveelvoudiging van alle materialen is toegestaan en wordt aangemoedigd, mits ongewijzigd en met bronvermelding, en zonder er geld voor te rekenen.
De gedrukte boeken van Deltacursus zijn tegen de vastgestelde prijs te bestellen.

Financiële steun

Alle cursusmaterialen op de website worden gratis aangeboden. Uw donatie is meer dan welkom.

ANBI

Deltacursus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27336273.
De statuten zijn opgesteld bij de oprichting in 2009.

Zij is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI, zodat giften door u voor aftrek van de inkomstenbelasting aangemerkt kunnen worden.
Ten behoeve van de ANBI-status zijn de meest recente jaarstukken hier opgenomen:

Ons IBAN is  NL77 ABNA 0402 2843 64 t.n.v. Deltacursus te Berkel en Rodenrijs.
De BIC is  ABNANL2A.

e-mailBestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Paul Lieverse, voorzitter
  • Karel Kuijpers, secretaris
  • Gerben van der Werf, penningmeester

U kunt ons bereiken via het algemene e-mailadres:
info [at] deltacursus.nl

Op dit adres is ook alle feedback welkom!