Andere cursussen

Jezus Christus geeft aan zijn discipelen de grote opdracht:
       Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (Matteüs 28:18-20).

Stichting Deltacursus wil hier een aandeel in hebben je helpen ditzelfde te doen.
Een van de doelstellingen van stichting Deltacursus is Bijbelstudies te maken
en deze beschikbaar stellen, om zo Efeziërs 4:11-16 in praktijk te brengen:
       om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst;
       zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (vers 12).

Andere cursussen naast de Deltacursus

betacursus

Betacursus

Bestudering van het Johannes evangelie is een geschikte start om bekend te raken met Jezus Christus, zijn persoon en zijn boodschap.
Betacursus.nl wil je daarbij op weg helpen!

  Evangelisatie bijbelstudie

Vijf lessen over evangelisatie. Dit is te organiseren in vijf bijeenkomsten met de meegeleverde studies plus de bijbehorende werkbladen, die de deelnemers kunnen gebruiken.
Zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Groei studies Groei studies

Voor de nazorg na bekering of als voorbereiding voor lidmaatschap in de gemeente zijn de Delta-Groeistudies ontwikkeld.
Er zijn vier thema’s voor elk 7 bijeenkomsten, die naar behoefte gevolgd kunnen worden.

Studies in Hebrews Hebreeën

Voor de bestudering van de Brief aan de Hebreeën vind je hier achtergrondinformatie (grotendeels in het Engels) en vragen die bij de bespreking aan bod kunnen komen.

Last Bible book Openbaring

Hier vind je uitgebreide informatie over dit bijzondere en bemoedigende boek in de Bijbel.

romeinen Romeinen

Als hulp bij de bestudering van de Brief aan de Romeinen vind je hier een inleiding en achtergrondinformatie op dit bijbelboek.

Oude Testament

De Deltacursus volgt Gods verlossingsgeschiedenis van het eerste boek in de Bijbel (Genesis) tot het laatste (Openbaring).

De eerste 15 lessen zijn gebaseerd op het Oude Testament. De onderwerpen die aan bod komen zijn de schepping, de zondeval, de verlossing, het verbond, de wet, de geschiedenisboeken, de po√ętische boeken en de profetische boeken.

Nieuwe Testament

De 15 onderwerpen in het Nieuwe Testament gaan onder andere over Christus’ leven, dood, opstanding en troonsbestijging, het Koninkrijk van God, de Gemeente, aspecten van het christen-zijn en tenslotte de terugkomst van Christus.

Praktische lessen

Deel 3 bevat 20 praktische lessen voor discipelschap, waaronder dagelijkse omgang met Christus (stille tijd), zekerheid van verlossing, hoe bijbelstudie doen, hoe de Bijbel uitleggen, gebed, de gemeenschap van christenen, met anderen over Christus praten, vrucht dragen, hoe Gods wil voor je leven ontdekken.

 

Deltacursus in English

All 50 lessons of this discipleship training course are available in English as Delta CourseEnglish flag