Wat is Deltacursus?

Jezus Christus geeft aan zijn discipelen de Grote Opdracht:
       Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (Matteüs 28:18-20).

Stichting Deltacursus wil hier een aandeel in hebben je helpen ditzelfde te doen. Een van de doelstellingen van stichting Deltacursus is Bijbelstudies te maken en deze beschikbaar stellen, om zo Efeziërs 4:11-16 in praktijk te brengen:
       om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst;
       zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (vers 12).

De Deltacursus volgt Gods handelen en zijn woorden van Genesis tot Openbaring:

Veel meer uitleg bij de Deltacursus – doel, informatie, overzichten en illustraties – vind je op deze pagina.
De Deltacursus is in boekvorm uitgebracht maar ook op deze website te downloaden. Informatie over het bestellen van de uitgave, vind je op deze pagina.
Verder is de hele Deltacursus beschikbaar in het Engels als Delta Course.
Onder auspiciën van Stichting Deltacursus wordt een groeiend aantal studies van onderwerpen gepubliceerd, zie hier.
En eveneens onder auspiciën van Stichting Deltacursus zullen studies per bijbelboek verschijnen, zie hier.


© 2009–2021 Deltacursus.