De bijbelteksten die gebruikt zijn in de 15 lessen uit het Oude Testament

In onderstaande tabel vind je alle bijbelteksten die bij de lessen gebruikt zijn, zowel die van de stille tijd als van de studie; met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Logo Stille tijd Studie
NBV HSV NBV+HSV NBV HSV
1. De Bijbel document document document document document
2. De schepping document document document document document
3. De zondeval document document document document document
4. Het verlossingswerk document document document document document
5. God spreekt en handelt document document document document document
6. Gods verbond document document document document document
7. Wandelen in geloof document document document document
8. Vergeven document document document document
9. De wet en de genade document document document document
10. De geschiedenisboeken document document document document
11. Theocratie document document document document
12. De poëtische boeken document document document document
13. De profetische boeken document document document document
14. Israël document document document document
15. Gods koninkrijk en de koninkrijken van de wereld document document document document