15 lessen uit het Oude Testament

In de tabel vind je van elke les alle hulpmiddelen bij deze cursus:

  • De kolom Studie bevat de complete les: opdrachten voor de stille tijd plus de bijbehorende studie.
  • De kolom Bijbel verwijst naar een aparte webpagina met alle bijbelteksten die bij de stille tijd (ST) en de studie gebruikt worden.
  • In de kolom Leider staan aanwijzingen voor de groepsleider voor de invulling van de bijeenkomst.
  • De kolom Delta Plus, de meest rechtse kolom, bevat extra achtergrondinformatie bij het onderwerp.

Onderwerp van de les Studie Bijbel Leider Delta Plus
1. De Bijbel Studie 1 Studie 1 Bijbeltekst Studie 1 leider Studie 1 plus
2. De schepping Studie 2 Studie 2 Bijbeltekst Studie 2 leider Studie 2 plus
3. De zondeval Studie 3 Studie 3 Bijbeltekst Studie 3 leider Studie 3 plus
4. Het verlossingswerk Studie 4 Studie 4 Bijbeltekst Studie 4 leider Studie 4 plus
5. God spreekt en handelt Studie 5 Studie 5 Bijbeltekst Studie 5 leider Studie 5 plus
6. Gods verbond Studie 6 Studie 6 Bijbeltekst Studie 6 leider Studie 6 plus
7. Wandelen in geloof Studie 7 Studie 7 Bijbeltekst Studie 7 leider Studie 7 plus
8. Vergeven Studie 8 Studie 8 Bijbeltekst Studie 8 leider Studie 8 plus
9. De wet en de genade Studie 9 Studie 9 Bijbeltekst Studie 9 leider Studie 9 plus
10. De geschiedenisboeken Studie 10 Studie 10 Bijbeltekst Studie 10 leider Studie 10 plus
11. Theocratie Studie 11 Studie 11 Bijbeltekst Studie 11 leider Studie 11 plus
12. De poëtische boeken Studie 12 Studie 12 Bijbeltekst Studie 12 leider Studie 12 plus
13. De profetische boeken Studie 13 Studie 13 Bijbeltekst Studie 13 leider Studie 13 plus
14. Israël Studie 14 Studie 14 Bijbeltekst Studie 14 leider Studie 14 plus
15. Gods koninkrijk en dat van de wereld Studie 15 Studie 15 Bijbeltekst Studie 15 leider Studie 15 plus

De Deltacursus volgt Gods verlossingsgeschiedenis van het eerste boek in de Bijbel (Genesis) tot het laatste (Openbaring).

De eerste 15 lessen zijn gebaseerd op het Oude Testament. De onderwerpen die aan bod komen zijn de schepping, de zondeval, de verlossing, het verbond, de wet, de geschiedenis boeken, de po√ętische boeken en de profetische boeken.

Zoals in de Inleiding is aangegeven, is de Deltacursus ook in boekvorm beschikbaar.