20 Praktische lessen

In de tabel vind je van elke les alle hulpmiddelen bij deze cursus:

  • De kolom Studie bevat de complete les: opdrachten voor de stille tijd plus de bijbehorende studie.
  • De kolom Bijbel verwijst naar een aparte webpagina met alle bijbelteksten die bij de stille tijd (ST) en de studie gebruikt worden.
  • In de kolom Leider staan aanwijzingen voor de invulling van de bijeenkomst.
  • De kolom Delta Plus, de meest rechtse kolom, bevat extra achtergrondinformatie bij het onderwerp.
Onderwerp van de les Studie Bijbel Leider Delta Plus
31. Stille tijd Bijbehorende bijbelgedeelte
32. Christelijke zekerheden Bijbehorende bijbelgedeelte
33. Prioriteiten Bijbehorende bijbelgedeelte
34. Gods leiding Bijbehorende bijbelgedeelte
35. Bestuderen van de Bijbel Bijbehorende bijbelgedeelte
36. Uitleg van de Bijbel Bijbehorende bijbelgedeelte
37. Memoriseren van de Bijbel Bijbehorende bijbelgedeelte
38. Gebed als tweegesprek Bijbehorende bijbelgedeelte
39. Gebed als voorbede Bijbehorende bijbelgedeelte
40. Gods Woord in het gebed Bijbehorende bijbelgedeelte
41. Christelijke gemeenschap (hoe met elkaar omgaan) Bijbehorende bijbelgedeelte
42. Getuigen Bijbehorende bijbelgedeelte
43. Evangelisatie Bijbehorende bijbelgedeelte
44. Dienen Bijbehorende bijbelgedeelte
45. Geven Bijbehorende bijbelgedeelte
46. Leiding geven Bijbehorende bijbelgedeelte
47. Bijbelse toepassingen maken Bijbehorende bijbelgedeelte
48. Een gezond zelfbeeld ontwikkelen Bijbehorende bijbelgedeelte
49. Heiliging Bijbehorende bijbelgedeelte
50. Christelijke levensstijl Bijbehorende bijbelgedeelte

Deel 3 bevat 20 praktische lessen voor discipelschap, waaronder dagelijkse omgang met Christus (stille tijd), zekerheid van verlossing, hoe bijbelstudie doen, hoe de Bijbel uitleggen, gebed, de gemeenschap van christenen, met anderen over Christus praten, vrucht dragen, Gods wil voor je leven ontdekken.

Deltacursus 3

De Deltacursus is ook in boekvorm beschikbaar.


© 2009–2020 Deltacursus.