De bijbelteksten die gebruikt zijn in de 20 Praktische lessen

In onderstaande tabel vind je alle bijbelteksten die bij de lessen gebruikt zijn, zowel die van de stille tijd als van de studie; met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Logo Stille tijd Studie
NBV HSV NBV+HSV NBV HSV
31. Stille tijd document document document document document
32. Christelijke zekerheden document document document document document
33. Prioriteiten document document document document
34. Gods leiding document document document document
35. Bestuderen van de Bijbel document document document document document
36. Uitleg van de Bijbel document document document document
37. Memoriseren van de Bijbel document document document document document
38. Gebed als tweegesprek document document document document document
39. Gebed als voorbede document document document document
40. Gods Woord in het gebed document document document document
41. Christelijke gemeenschap (hoe met elkaar omgaan) document document document document document
42. Getuigen document document document document
43. Evangelisatie document document document document
44. Dienen document document document document
45. Geven document document document document
46. Leiding geven document document document document
47. Bijbelse toepassingen maken document document document document document
48. Een gezond zelfbeeld ontwikkelen document document document document
49. Heiliging document document document document
50. Christelijke levensstijl document document document document