20 Praktische lessen

In de tabel vind je van elke les alle hulpmiddelen bij deze cursus:

  • De kolom Studie bevat de complete les: opdrachten voor de stille tijd plus de bijbehorende studie.
  • De kolom Bijbel verwijst naar een aparte webpagina met alle bijbelteksten die bij de stille tijd (ST) en de studie gebruikt worden.
  • In de kolom Leider staan aanwijzingen voor de invulling van de bijeenkomst.
  • De kolom Delta Plus, de meest rechtse kolom, bevat extra achtergrondinformatie bij het onderwerp.

Onderwerp van de les Studie Bijbel Leider Delta Plus
31. Stille tijd Studie 31 Studie 31 Bijbeltekst Studie 31 leider Studie 31 plus
32. Christelijke zekerheden Studie 32 Studie 32 Bijbeltekst Studie 32 leider Studie 32 plus
33. Prioriteiten Studie 33 Studie 33 Bijbeltekst Studie 33 leider Studie 33 plus
34. Gods leiding Studie 34 Studie 34 Bijbeltekst Studie 34 leider Studie 34 plus
35. Bestuderen van de Bijbel Studie 35 Studie 35 Bijbeltekst Studie 35 leider Studie 35 plus
36. Uitleg van de Bijbel Studie 36 Studie 36 Bijbeltekst Studie 36 leider Studie 36 plus
37. Memoriseren van de Bijbel Studie 37 Studie 37 Bijbeltekst Studie 37 leider Studie 37 plus
38. Gebed als tweegesprek Studie 38 Studie 38 Bijbeltekst Studie 38 leider Studie 38 plus
39. Gebed als voorbede Studie 39 Studie 39 Bijbeltekst Studie 39 leider Studie 39 plus
40. Gods Woord in het gebed Studie 40 Studie 40 Bijbeltekst Studie 40 leider Studie 40 plus
41. Christelijke gemeenschap
  (hoe met elkaar omgaan)
Studie 41 Studie 41 Bijbeltekst Studie 41 leider Studie 41 plus
42. Getuigen Studie 42 Studie 42 Bijbeltekst Studie 42 leider Studie 42 plus
43. Evangelisatie Evenagelisatie cursus Studie 43 Studie 43 Bijbeltekst Studie 43 leider Studie 43 plus
44. Dienen Studie 44 Studie 44 Bijbeltekst Studie 44 leider Studie 44 plus
45. Geven Studie 45 Studie 45 Bijbeltekst Studie 45 leider Studie 45 plus
46. Leiding geven Studie 46 Studie 46 Bijbeltekst Studie 46 leider Studie 46 plus
47. Bijbelse toepassingen maken Studie 47 Studie 47 Bijbeltekst Studie 47 leider Studie 47 plus
48. Een gezond zelfbeeld ontwikkelen Studie 48 Studie 48 Bijbeltekst Studie 48 leider Studie 48 plus
49. Heiliging Studie 49 Studie 49 Bijbeltekst Studie 49 leider Studie 49 plus
50. Christelijke levensstijl Studie 50 Studie 50 Bijbeltekst Studie 50 leider Studie 50 plus


Bij het onderwerp evangelisatie zijn nog extra studies: de evangelisatie bijbelstudies.

Deel 3 bevat 20 praktische lessen voor discipelschap, waaronder dagelijkse omgang met Christus (stille tijd), zekerheid van verlossing, hoe bijbelstudie doen, hoe de Bijbel uitleggen, gebed, de gemeenschap van christenen, met anderen over Christus praten, vrucht dragen, Gods wil voor je leven ontdekken.

Zoals in de Inleiding is aangegeven, is de Deltacursus ook in boekvorm beschikbaar.